• ​بازرسی مکانيکال خط لوله در پروژه خط انتقال آب خليج فارس به طول 150 کيلومتر (شرکت آسفالت طوس)

 • بازرسی ساخت 12000 لوله  64 اينچ برای پروژه خط انتقال آب خليج فارس (شرکت شاخص) 

 • بازرسی حين ساخت سازه های فلزی فاز 2 توسعه مجتمع مس سرچشمه (شرکت تناوب و شرکت آب و محيط خاورميانه)

 • آزمون جوشکاری و صدور گواهينامه بين المللی براي بيش از 9200 جوشكار (شركت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي و انستيتو جوش آلمان)  
  ​​​​​​​

 • بازرسی ساخت برج های فولادی نيروگاه بادی (شرکت مشانير و شرکت سديد)

 • بازرسی حين ساخت ورزشگاه ورامين (وزارت کار و امور اجتماعی)

 • بازرسی حين ساخت ورزشگاه دماوند (وزارت کار و امور اجتماعی)

 • بازرسی ساخت پايپ رك و استيل استراكچر پروژه پتروشيمي مبين (شرکت ماشين سازی و سازه های صنعتی آستو) (3000 تن)

 • بازرسی ساخت استيل استراكچر پروژه معدن چادرملو يزد اعم از سيلو، كانواير و استراكچر (شرکت آستو) (250 تن)

 • بازرسی ساخت استراكچر ، مخازن سوخت و آمونياك كارخانه كربنات سديم سمنان (6000 تن)

 • بازرسی ساخت سازه های فلزی تسويه خانه پروژه های شفاب (شركت مپنا) (300 تن)

 • بازرسی ساخت كيسينگ، داكت، استك، پايپ رك و استيل استراكچر پروژه نيروگاه هاي يزد و كرمان (شركت مپنا و مسبا) (5000 تن)

 • بازرسی ساخت استيل استراكچر ( سوله ) پروژه L-90   (كارفرما ، شركت توسعه مهندسي سايپا )

  و ...  ​​​​​​​

بازرسی های فنی و مهندسی