• آموزش دوره بازرسی جوش (شرکت زيمنس)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت لوله سازی اهواز)

 • آموزش تكنولوژی جوشكاری های قوسی ذوبی (شركت لوله و پروفيل سديد)

 • آموزش اصول عمليات حرارت فولادها (شركت طراحی و مهندسی صنايع پتروشيمی)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت راديوگرافي صنعتي ايران)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت تجهيزات آب و برق ايران)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت سيستم های صنعتی تاكستان)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت كشتی سازی خليج فارس)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت فولاد خوزستان)

 • آموزش طراحی اتصالات جوشی (شركت طراحی و مهندسی صنايع پتروشيمی)

 • آموزش روش نگارش دستورالعمل و تاييديه جوشكاری (WPS&PQR) (شركت طراحی مهندسی صنايع پتروشيمی)

 • آموزش روش نگارش دستورالعمل و تاييديه جوشكاری (WPS&PQR) (شركت كشتی سازی خليج فارس)

 • آموزش روش نگارش دستورالعمل و تاييديه جوشكاری (WPS&PQR) (شركت سيستم های صنعتی تاکستان)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت بين المللی مهندسی ايران - ايرتيك)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (پالایشگاه اصفهان)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت مهندسین مشاور انرشیمی)

 • آموزش تكنولوژی جوشكاری های قوسی (به زبان انگليسی) برای دانشجویان کشور لیبی (مركز تحقيقات هوا و فضا)

 • سمينار بين المللی مقررات طراحی و ساخت مخازن تحت فشار (كد ASME) با همكاری شركت VELOSI ابوظبی

 • سمينار بين المللی مقررات طراحی و ساخت مخازن تحت فشار ( مقررات اتحاديه اروپا) با همكاری VELOSI ابوظبی

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شركت آسفالت طوس)

 • سمينار بين المللی طراحی و بازرسی اتصالات جوشی در سازه های در معرض زلزله - با همكاری انجمن جوشکاری انگلستان (TWI)​​​​​​

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شرکت مشانیر)

 • سمينار تكنولوژی جوشكاری های ذوبی قوسی در سازه های فولادی (واحد مهندسی ساختمان شركت ايريتك)

 • سمينار تكنولوژی جوشكاری های ذوبی قوسی در سازه های فولادی (واحد طراحی و مهندسی شركت ايريتك)

 • آموزش بازرسی چشمی اتصالات جوشی (شرکت OTEC)
  ​​​​​​​

 • آموزش اصول مهندسی جوش (شركت طراحی و مهندسی صنايع پتروشيمی)

  ​​​​​​​و ...

​​آموزش های تخصصی